پرش به محتوای اصلی

قرارگاه سایبری

معرفی و اهداف

چشم انداز

در حال حاضر، بخش عمده­ای از فعالیت­ها و تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی کشور، در کلیه سطوح، اعم از افراد، موسسات غیردولتی و نهادهای دولتی و حاکمیتی، در فضای سایبر انجام می­گیرد. زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس کشور، یا خود، بخشی از فضای سایبری کشور را تشکیل می‌دهند و یا از طریق این فضا، کنترل، مدیریت و بهره‌برداری می‌شوند و عمده اطلاعات حیاتی و حساس کشور نیز، به این فضا منتقل و یا اساساً در این فضا، شکل گرفته است. عمده فعالیت­های رسانه­ای به این فضا منتقل شده، بیشتر مبادلات مالی از طریق این فضا انجام می­گیرد و نسبت قابل توجهی از وقت و فعالیت‌های شهروندان، صرف تعامل در این حوزه می­گردد. سهم درآمد حاصل از کسب­ وکارهای فضای سایبر در تولید ناخالص ملی افزایش چشم‌گیر یافته و از میان شاخص­های تعیین شده برای سنجش میزان توسعه­یافتگی کشور، شاخص­های حوزه سایبر، سهم عمده­ای را به خود اختصاص داده­اند. بخش قابل توجهی از سرمایه­های مادی و معنوی کشور، صرف این حوزه شده و بخش قابل توجهی از درآمدهای مادی و اکتسابات معنوی شهروندان نیز از این حوزه کسب شده و یا تاثیر عمده می­پذیرد. به عبارت دیگر، وجوه مختلف زندگی شهروندان، به معنای واقعی، با این فضا در آمیخته و هرگونه بی­ثباتی، ناامنی و چالش در این حوزه، مستقیماً وجوه مختلف زندگی شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت.

ضرورت و اهمیت صیانت از فضای سایبری کشور، در مقابل انواع تهدیدات و تهاجمات سایبری و بویژه جنگ سایبری، موجب گردید قرارگاه پدافند سایبری کشور با هدف تمرکز بر دفاع از زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم کشور در مقابل انواع تهدیدات و تهاجمات سایبری ایجاد شود. قرارگاه پدافند سایبری کشور وظیفه صیانت از مرزهای سایبری کشور در حوزه غیرنظامی و به ویژه در حوزه ایمن سازی زیرساخت‌های حیاتی و حساس واقع شده در این فضای سایبری را بر عهده خواهد داشت.

رسالت پدافند سایبری کشور

پدافند سایبری از سرمایه های ملی سایبری و فضای سایبری کشور در برابرتهدیدات و حملات سایبری دشمن

بیانیه رسالت پدافند سایبری کشور

قرارگاه پدافند سایبری کشور به عنوان متولی پدافند سایبری از سرمایه های ملی سایبری کشور رسالت مصون سازی و پایدار سازی سرمایه های سایبری کشور از طریق پایش و تشخیص تهدیدات، کشف، مدیریت و کنترل آسیب پذیری ها، اعلام هشدارهای لازم، امن سازی، تدوین و انتشار نظامات (ملاحظات، مقررات، الزامات و اصول) پدافندی، آموزش و نهادینه سازی پدافند سایبری، مدیریت صحنه عملیات پدافندسایبری و دفاع حقوقی در برابر تهدیدات و حملات دشمن را بر عهده دارد.

ماموریت های عمده قرارگاه پدافند سایبری کشور:

1.     پدافند سایبری از زیرساخت های اساسی کشور متناسب با سطح اهمیت آنها [1]

2.     دفاع هوشمندانه چند لایه و اثربخش از سرمایه های سایبری کشور 

3.     فرماندهی، هدایت و کنترل صحنه عملیات پدافند سایبری در سطوح ملی، منطقه ای و دستگاهی

4.     ایجاد، ارتقا و راهبری نظام جامع پدافند سایبری کشور

5.     تولید و ارتقاء آمادگی پدافند سایبری در دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و آحاد جامعه

6.     صیانت، پدافند، پایدارسازی و استحکام زیست بوم سایبری [۲] و سرمایه های ملی سایبری کشور

7.     ایجاد، حمایت و ارتقاء ظرفیتهای خوداتکا صنعت بومی دفاع سایبری کشور (دولتی و غیردولتی)

8.     نهادینه سازی اصول، الزامات و ملاحظات فنی پدافند سایبری در ذات برنامه ها و طرح های توسعه سایبری کشور

9.     نهادینه سازی مفاهیم پدافند سایبری در ذات برنامه های آموزشی و فرهنگی کشور در سطوح مختلف


[1] مصون سازی زیرساخت های حیاتی سایبری، مستحکم و پایدار سازی زیرساخت های حساس سایبری و ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های مهم سایبری کشور

[2] تعریف زیست بوم سایبری: تمامی فضای سایبری کشور(اکوسیستم سایبری)

اهداف کلان در افق چشم انداز پدافند سایبری کشور:

1.     دستیابی به نظام جامع  بومی پدافند سایبری

2.     دستیابی به زیرساخت ها و سرمایه های ملی مصون سایبری (ویژه، مصون سازی سایبری، مدیریت آسیب پذیری، امن سازی سایبری، ایمن سازی زیرساختهای قابل حفاظت)

3.     دستیابی به زیست بوم سایبری مصون، امن و پایدار

4.     دستیابی به منابع انسانی توانمند و کارآمد سایبری

5.     دستیابی به جایگاه ممتاز علمی و فناوری سایبری

6.     دستیابی به صنعت بومی خود اتکا و پیشرفته پدافند سایبری

7.     دستیابی به استانداردها و الگو های پدافند سایبری بومی، امن، پویا و روزآمد

8.     دستیابی به دیپلماسی هدفمند و فعال پدافند سایبری

9.     دستیابی به ظرفیت مناسب فرماندهی و کنترل مؤثر پدافند سایبری

10.            نهادینه سازی فرهنگ، ادبیات و مفاهیم پدافند سایبری

11.            دستیابی به مشارکت ظرفیت های بخش  های دولتی، خصوصی

12.            دستیابی به نظام پدافند فرهنگی سایبری با قابلیت تهدید شناسی و پاسخگو به تهاجم فرهنگی براندازانه دشمن

13.            دستیابی به تولید، حفظ و ارتقا آمادگی های پدافندی سایبری در برابر تهدیدات


راهبردهای نظام پدافند سایبری کشور:

1.     مصون سازی زیست بوم سایبری و الزام و همراه سازی سازمانهای متولی زیرساختهای حیاتی وحساس کشوردرایجاد واستفاده از محصولات امن داخلی

2.     تولید و مدیریت دانش و فناوری پدافندسایبری متناسب با تهدیدات نوین

3.     تقویت صنعت پدافندسایبری بومی و حمایت ازسازمان‌ها و شرکتهای تولیدکننده سامانه‌ها و محصولات بومی و روزآمد بویژه سامانه های پایه و اساسی سایبری کشور فرهنگ سازی و آموزش مسئولین و نخبگان و آحاد جامعه در حوزه پدافند سایبری

4.     نهادینه سازی مفاهیم پدافند سایبری درنظام آموزشی (ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی) کشور و نظام آموزش دفاعی کشور

5.     کاهش آسیب پذیری، پایدارسازی، مصون سازی، ارتقاءتوان بازدارندگی زیرساخت‌های حیاتی وحساس کشوردربرابرتهدیدات وحملات سایبری

6.     راهبری، هدایت، ایجاد هماهنگی و هم افزایی راهبرد محور پدافند سایبری در دستگاه­های اجرایی