پرش به محتوای اصلی

کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات (سایبری)

برای شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری ها و ارائه راه کارهای مناسب به منظور کاهش آسیب پذیری­ها و خسارت­های احتمالی و افزایش ایمنی مردم، ذیل کمیته پدافند غیر عامل استان کارگروه های تشکیل گردیده است:

1.     کارگروه امنیتی، انتظامی

2.     کارگروه بهداشت و سلامت و بیولوژیک

3.     کارگروه انرژی و آب

4.     کارگروه صنعت، معدن و تجارت

5.     کارگروه فرهنگی، آموزشی و اجتماعی

6.     کارگروه پشتیبانی و خدمات شهری

7.     کارگروه امداد و نجات

8.     کارگروه راه و شهرسازی

9.     کارگروه سازماندهی و مشارکت مردمی

10.                        کارگروه جهاد و کشاورزی

11.                        کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات (سایبری)

در استان همدان کارگروه پدافندغیرعامل سایبری از سال 1391 تشکیل گردیده و ذیل این کارگروه چهار کمیته کارشناسی در حال فعالیت می باشند:

˗         آموزش، تمرین، رزمایش و ارتقای آمادگی و برگزاری رزمایش

˗         رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی تهدیدات سایبری

˗         تعیین وضعیت و مدیریت صحنه پدافند سایبری و پاسخ

˗         کاهش آسیب پذیری، مصون سازی و مقاوم سازی زیرساخت های سایبری