پرش به محتوای اصلی

شرکت های ISP و ISDP


معرفی دارندگان پروانه سرویسهای فنآوری اطلاعات:

 

عرضه کنندگان خدمات اینترنت: (ISP (Internet Service Provider
این شرکتها وظیفه ایجاد دسترسی بهره برداران نهایی اعم از افراد حقیقی و حقوقی به اینترنت را در طول  2 سال مدت اعتبار پروانه خود بر عهده دارند. در حال حاضر 1447 شرکت دارای پروانه ISP در کشور بوده و اسامی آنها در سایت سازمان بخش خدمات سازمان قابل مشاهده می باشد. روشهای متداول ارائه خدمات در این حوزه هم اکنون 1-اتصال از طریق شماره گیری 2-اتصال از طریق ارتباط بیسیم 3-اتصال از طریق بسترهای انتقال پرسرعت می باشد.

 

  توزیع کنندگان اینترنت: (ISP (Internet Service Distribution Provider                  

این شرکتها علاوه بر ارائه خدمات دسترسی شبیه شرکتهای ISP، مجاز به توزیع عمده پهنای باند بین شرکتهای ISP و ISDP در محدوده جغرافیایی فعالیت در طول 2 سال اعتبار پروانه خود می باشد. اسامی و مشخصات 118 شرکت دارای این پروانه در سایت سازمان بخش خدمات قابل مشاهده می باشد.

ارائه دهنده خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای:

 (SAP (Satellite Access Provider

دارندگان پروانه SAP وظیفه تأمین بسترهای انتقال داده از طریق ماهواره در سطح کشور را بعهده دارند. تنها این شرکتها مجاز به ورود تجهیزات ماهواره ای به کشور بوده و مالکیت تجهیزات شبکه های ایجاد شده توسط آنها در اختیار خود آنها می باشد مگر در موارد خاص که بنا به درخواست مشترک و تشخیص سازمان این مالکیت به مشترک منتقل می گردد.
این شرکتها می بایستی برای هریک از ایستگاههای ماهواره ای قبل از فعال شدن، پروانه بهره برداری دریافت نموده و حق فرکانس مربوطه را به سازمان پرداخت نمایند. این شرکتها برای ارائه خدمات نهایی تلفنی (صدا) و یا تلویزیونی (تصویر) و شبکه های داده ای رایانه ای مانند اینترنت، ارائه خدمات نقطه تماس بین المللی (ICP)، خدمات رسا (ISP)، صدا بر اینترنت (VOIP) و نظائر آن به صورت پخش عمومی و یا اختصاصی در محدوده شرح خدمات پروانه نبوده و موضوع فعالیت های دیگری است که می بایستی مجوزهای لازم را از سازمان دریافت نمایند.

اسامی شرکتهای SAP به همراه مشخصات آنها به شرح ذیل است:

ردیف

نام شرکت

نام و 
نام خانوادگی 
مدیر عامل

تلفن

شماره و تاریخ پروانه

آدرس الکترونیکی

1

توسعه ارتباطات فراست

حمید رضا

نبوی

88703564

88724803

4443/10

3/5/84

2

آرین ماهواره

رسول 
شوبیری

22225738

4442/10

3/5/84

 

3

گروه ارتباطات ماهواره ای سامان

حسین

علیزاده

64000101

66951705

4583/30

4/5/84

4

توسعه سازه پای

میثم 
بهشتیان

88002566

4582/30

4/5/84

5

عصر ارتباطات بین المللی پارس کار

اردشیر

پرویزی

88371751

12150/10

8/11/84

6

پارس ارتباطات

سعید

 فاتح

82200

4199106

7/7/86

7

ایران سولار

محمد رضا نحوی

88552250

4199107

16/11/86

ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها:   (PAP (Private Access Provider                            

این اپراتورها وظیفه به ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق شبکه کابلی در سطح کشور را به عهده دارند. در واقع این شرکتها متولی ایجاد بسترهای انتقال پرسرعت بر روی بکه کابلی در سطح کشور می باشند و بواسطه مجوزهای ISDP و ISP که دریافت نموده اند اقدام به ارائه گسترده اینترنت پرسرعت
می نمایند.
 اسامی شرکتهای دارای پروانه PAP به همراه مشخصات آنها به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت

نام

و نام خانوادگی

مدیر عامل

تلفن

آدرس الکترونیکی

پیشگامان توسعه ارتباطات

محمدرضا

رضایی نژاد

23545

2

پارس آنلاین ارتباطات

عبدا...

فاتح

82208220

3

انتقال داده ندا گستر

سید مجید

صدری

3-88553824

4

انتقال داده رهام داتک

فرید

بختیار وند

81681

5

آریا رسانه تدبیر

محمد حسن

شانه ساز زاده

22612601

6

لایزر

خشایار

تمدن

82955555

7

داده پردازی فن آوا

محمد

تاج میری

88002564

8

داده گستر عصر نوین

سید ایمان

میری

667041879

9

کارا امین ارتباط

جواد

کوشک باغی

88753661

10

انتقال داده آسیا تک

محمد علی

یوسفی زاده

82144300

11

عصر انتقال داده ها

اردشیر

منتصری

5- 88701750