پرش به محتوای اصلی

شرکت ارتباطات زیرساخت

تاریخچه:

هر چند «شرکت ارتباطات زیرساخت» کنونی پیرو سیاستها و برنامه های کلان نظام جمهوری اسلامی در راستای ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، به عنوان شرکتی مستقل از شرکت مخابرات ایران به فعالیت خود ادامه می دهد اما این استقلال ؛ روندهای تاریخی را طی نموده که به طور اختصار به آن اشاره می شود :

شرکت طرح و توسعه تلفن ایران به عنوان هسته اولیه تشکیل شرکت ارتباطات زیرساخت کنونی بر اساس مصوبه 2134 مورخ 4/4/68 با طی مراحل قانونی اساسنامه و تشکیل هیئت مدیره خود را پیگیری کرد . پس از حدود ده سال فعالیت در عرصه مخابرات و ارتباطات به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/78 نام شرکت از طرح و توسعه تلفن ایران به طرح و توسعه شبکه های مخابراتی تغییر یافت.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/5/83 بنا به پیشنهاد شماره 13898/100 مورخ 14/5/83 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و مصوبه شماره 76016/190 مورخ 24/4/82 شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده یک قانون مذکور با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی ( ثبت شده به شماره 18347 ) به شرکت ارتباطات زیرساخت موافقت نمود .

متعاقب تصویب موضوع تغییر نام شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت و انتصاب هیئت مدیره آن به وسیله مجمع عمومی به تاریخ 26/7/83 اقدامات لازم قانونی در جهت شکل دهی هیئت مدیره انجام شد .

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توجه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی تغییر و به صورت شرکت مستقل و زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 26/8/87 و با نامه شماره 29217/30/87 در چهار فصل و 36 ماده به تصویب شواری نگهبان رسید.

خدمات شرکت زیر ساخت


ردیف

عنوان سرویس

ظرفیت های قابل ارائه

مــلاحــظات

1

خطوط استیجاری بین شهری

2M-STM1-STM4-STM16

2

خطوط استیجاری بین الملل

64K-128K-256K-512K-1M

3

انتقال ترافیک تلفنی بین شهری

Interconnection

متقاضی : صرفاً شرکت مخابرات استانها و اپراتورهای سیار و ثابت

4

انتقال ترافیک تلفنی بین الملل

Interconnection

متقاضی : صرفاً شرکت مخابرات استانها و اپراتورهای سیار و ثابت

5

مدارات استیجاری Data-HL-FX

در سطح کانال 64k

6

تلکس داخل و خارج کشور

50 ~ 300 BAUD

7

VSAT

ارتباط صوت و دیتا با سرعت19/2kbps

8

امکانات

فضا-دکل-برق-جاده دسترسی

واگذاری در کلیه ایستگاههای شبکه زیرساخت به استثناء SC ها و PC استانهای تک PC

 

 

 

9

1

کدهای خدماتی اضطراری (ملی) سه رقمی

11X-12X-13X

اختصاص کد : تصویب کمیته زیرساخت و موافقت وزیر

2

کدهای خدماتی عمومی(ملی) چهار رقمی

14XX-15XX-16XX-17XX-19XX

اختصاص کد : تصویب کمیته زیرساخت و موافقت وزیر

3

کدهای خدماتی عمومی (استانی) چهار رقمی

18XX

اختصاص کد : تصویب کمیته استانی وکمیته زیرساخت و موافقت وزیر

4

کدهای خدماتی ملی

چهار رقمی بین شهری

096XX

اختصاص کد:تصویب کمیته زیرساخت و موافقت وزیر

10

پهنای باند اینترنت

1×STM1

به بالا

برای متقاضیان داخل کشور

اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

11

پهنای باند اینترنت

2M به بالا

برای متقاضیان خارج از کشور

12

پهنای باند ترانزیت

2M-STM1-STM4-STM16

13

انتقال پهنای باند صدا و تصویر

از طریق لینک های رادیویی و فیبر

متقاضی :صرفاً صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ضمناً : تحویل سرویس های فوق در نقاط و محدوده شبکه زیرساخت شامل ( PC-SC– مراکز مایکروویو و فیبر و ماهواره ای ) است.

 و تمامی متقاضیان برای دریافت سرویس بایستی به نحو مقتضی خود را به نقاط اتصال شبکه زیرساخت برسانند.