رسانه جدید
کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان از تمدید تمامی پروانه‌ها و مجوزهایی که اعتبار آنها در بازه زمانی اول اسفند ۹۸ تا اول خرداد ۹۹ به پایان می‌رسد، تا پایان خرداد ۹۹ براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر می دهد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان، به نقل از دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان و براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، ضرورت حفظ سلامت مردم و به منظور کاهش ترددهای غیرضروری، تمامی پروانه‌ها و مجوزهایی که اعتبار آنها در بازه زمانی اول اسفند ۹۸ تا اول خرداد ۹۹ به پایان می‌رسد، تا پایان خرداد ۹۹ تمدید می‌شوند.
با توجه  به اینکه این مصوبه تمامی مهلت‌های قانونی اقدام برای تمدید پروانه را نیز شامل می‌شود، دارندگان پروانه‌ دفاتر پیشخوان سه ماه قبل از پایان اعتبار پروانه مهلت دارند برای تمدید آن اقدام نمایند، چنانچه این مهلت اقدام، با بازه زما