پرش به محتوای اصلی

مراکز دولتی شهر همدان

شماره تلفنآدرسنام مرکزردیف
۸۲۵۱۰۱۴ و ۸۲۳۴۰۳۳ میدان جهاد- ابتدای خیابان عارف قزوینی – جنب فروشگاه جهاد

آب و فاضلاب

1
۶-۴۲۲۹۸۴۴ میدان فلسطین – روبروی فروشگاه رفاه

فنی و حرفه ای

2
۵-۸۲۶۴۰۴۱ خیابان طالقانی- خیابان فرهنگ

آموزش و پرورش

3
۸۲۶۰۳۹۵ چهار راه پاستور- خیابان ورزش

تربیت بدنی

4
۴۲۲۸۱۶۶ میدان باباطاهر- روبروی فروشگاه اتکا

استاندارد و تحقیقات صنعتی

5
۷-۸۲۵۲۳۳۴ خیابان میرزاده عشقی

بنیاد شهید و بنیاد جانبازان

6
۲۵۲۴۸۱۹ میدان جهاد- خیابان عارف – چهار راه نظری – باغ نظری

میراث فرهنگی

7
۹-۲۵۴۴۱۱۶ میدان فرودگاه

فرودگاه

8
۷-۸۲۶۴۰۱۴ خیابان بوعلی- بالاتر از اداره پست

دادگستری

9
۴۲۳۵۵۷۵ میدان باباطاهر- 18 متری آتش نشانی – بالاتر از آتش نشانی

محیط زیست

10
۸۲۲۰۸۶۰ میدان بیمه

ثبت احوال

11
۳-۸۲۸۳۰۹۱ بلوار دانشگاه- پلاک 200

ثبت اسناد و املاک همدان

12
۶-۲۵۱۵۹۲۴ میدان امامزاده عبداله

تامین اجتماعی

13
۲۵۲۲۶۴۴ خیابان تختی- نرسیده به چهار راه تختی

تغزیرات حکومتی

14
۸۲۶۴۸۵۲ سی متری شکریه – روبروی پارک شکریپور

حمل و نقل و پایانه ها

15
۱۲- ۲۵۲۴۱۱۱ آرامگاه بوعلی – اول بلوارخواجه رشید

کار و امور اجتماعی

16
۴- ۸۲۳۲۴۰۲ میدان دانشگاه – روبروی شیرینی جهان نما

بیمه خدمات درمانی

17
۵۰- ۸۲۷۱۶۴۷ چهار راه پاستور- کوچه شهید قهرمانی

بنیاد جانبازان

18
۲۰-۲۵۱۲۱۱۸ چهار راه تختی

فرهنگ و ارشاد

19
۴۲۲۸۰۰۲ و ۴۲۲۸۰۰۸ میدان فلسطین- بلوار جانبازان

انتقال خون

20
۲۶۵۱۸۰۱ بلوار ملت- روبروی جهاد کشاورزی

دامپزشکی

21
۸۲۸۳۰۵۱ بلوار مدنی- کوچه پیام

اتاق بازرگانی

22
۲۵۲۲۰۸۷-۲۵۲۶۲۲۸ خیابان بین النهرین

اداره پست بین النهرین

23
۸۲۵۱۷۶۰ خیابان بوعلی- جنب دادگستری

اداره پست بوعلی

24
۸۲۶۰۷۵۵ خیابان مهدیه

نهضت سواد آموزی

25
۸۲۵۱۰۱۴-۸۲۳۴۰۳۳ میدان جهاد

شرکت آبفا

26
۷-۸۲۵۲۳۳۴ خیابان میرزاده عشقی

سازمان بنیاد شهید و امور جانبازان

27
۸۲۶۲۱۴۰ میدان جهاد

شرکت نفت

28
۶-۲۵۱۵۹۲۴ سیزده خانه

سازمان تامین اجتماعی (مدیریت درمان)

29
۸۲۶۴۸۵۲ شکریه

حمل و نقل و پایانه ها

30
۲۵۱۴۷۷۴ چهار راه خواجه رشید

تعاون

31
۸۲۷۵۵۱۱ مهدیه

شرکت مخابرات شهرستان

32
۸۲۲۰۸۷۳ سعیدیه

همیاری شهرداریها

33
۴- ۸۲۲۵۲۰۱ سعیدیه

کمیته امداد استان

34
۴- ۸۲۶۰۶۳۳ خیابان مهدیه

سازمان دانش آموزی

35
۱۲- ۲۵۲۴۱۱۱ بلوار خواجه رشید

کار و امور اجتماعی

36
۸۲۶۹۳۱۰ و ۸۲۶۹۱۳۰ سی متی شکریه – 18 متری توحید

نوسازی و توسعه تجهیز مدارس

37
۸۲۳۵۸۰۱ خیابان جهاد نرسیده به میدان بعثت

شرکت شهرکهای صنعتی

38
۸۲۶۳۱۱۴ چهار راه پاستور

اداره دخانیات

39
۸۲۶۴۵۳۱ خیابان بوعلی – روبروی شهرداری مرکزی

سازمان امور اقتصادی و دارایی

40
۱۵-۸۲۷۴۵۱۴ خیابان طالقانی

اوقاف

41
۸۲۶۷۸۰۵ خیابان تختی

بازرسی

42
۴- ۸۲۶۰۰۲۲ میدان دانشگاه –ابتدای طالقانی

دادگاه انقلاب

43
۱۷- ۸۲۶۴۰۱۳ خیابان طالقانی

دادگستری

44
۳- ۸۲۲۳۰۰۱ خیابان طالقانی- کوچه سرافرازی

سازمان ملی زمین و مسکن

45
۲۶۵۱۷۱۷ بلوار ملت-روبروی جهاد

دامپزشکی

46
۲-۴۲۲۲۳۰۱ بلوار فلسطین

سازمان تبلیغات اسلامی واحد همدان

47
۴۲۲۱۱۱۹ میدان سپاه

اداره کل امور عشایری

48
۴۲۲۸۰۰۲ بلوار غبار همدانی

سازمان انتقال خون

49
۸۲۵۳۵۰۰ بلوار شهید رجائی

مجتمع قضائی آیت اله آخوند معصومی همدانی

50